Jako pro převážně vegetariánsky se stravující bytost není vždy lehké sehnat něco rychlého k snědku ve městě, nebo připravit si